Solo A?aç Darbuka - Natura

 

 
 

HUBB Solo A?aç Darbuka, dünyan?n ilk ve tek a?aç darbukas? olup, akort edilebilir özelli?e sahiptir. Özenle seçilmi? a?açlar ve en kaliteli suni deriler kullan?larak el i?çili?iyle HUBB Solo A?aç Darbuka Natura Serisi, aç?kça seçilen do?al a?aç desenleri ile, maun, ceviz ya da vi?ne renklerinde sunulmaktad?r. Avuç içine tam oturan ergonomik klavye tasar?m? ve ideal a??rl??? ile Türkiye’de ve dünyada birçok sanatç? gerek sahne performanslar?nda gerekse stüdyo çal??malar?nda HUBB Solo A?aç Darbuka’y? tercih etmektedir.

Teknik Detaylar

Yükseklik: 45 cm

 

A??rl?k: 5,5 - 6 kg

 

Deri Çap?: 9" (23 cm)

 

Deri Özelli?i: Suni Deri

 

A?aç: Di?budak, kay?n, kestane

 

Kasnak: Alüminyum döküm (E.171) üzerine elektrostatik toz boya

 

Taban: Çelik (DIN 2448) üzerine elektrostatik toz boya

 

Akort Vidalar?: Paslanmaz çelik (ASTM 304)

 

Renk Çe?itleri: Vi?ne, ceviz, maun

 

Özel ta??ma çantas?yla birlikte sunulmaktad?r.