Bendir - Arus

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kaliteli masif a?açlar ve do?al deriler kullan?larak el i?çili?i ile üretilen HUBB Bendir Arus Serisi içten çektirmeli gizli akort çemberi sayesinde arzu edilen doyurucu tonlar? benzersiz bir ?ekilde sunmakta ve ayn? zamandan uzun süreli sahne performanslar? için hafiflik sa?lamaktad?r.

Teknik Detaylar

Çap: 40 cm

 

Yükseklik: 10 cm

 

A??rl?k: 0,8 kg

 

Deri Özelli?i: Do?al deri (Keçi, o?lak, s???r)

 

A?aç: Maun, kay?n, kestane

 

Renk Çe?itleri: Vi?ne, ceviz, maun

 

Özel ta??ma çantas?yla birlikte sunulmaktad?r.