Def - Sada

 

En kaliteli masif a?açlar, do?al deriler ve pirinç ziller kullan?larak el i?çili?i ile üretilen HUBB Def Sada Serisi içten çektirmeli gizli akort çemberi sayesinde istenilen tonlar? benzersiz bir ?ekilde sunmaktad?r. Bilindi?i kadar?yla dünyan?n akort edilebilir en hafif defi olan HUBB Def Sada Serisi bu sayede sahne performanslar? için ideal olmakta, pirinç zilleri sayesinde ise stüdyo çal??malar?nda arzu edilen tonlar? sa?lamaktad?r. ?ste?e ba?l? olarak bronz zil seçene?i de mevcuttur.

 

Teknik Detaylar

Çap: 24 cm

 

Yükseklik: 5,5 cm

 

A??rl?k: 0,7 kg

 

Deri Özelli?i: Do?al Deri (Keçi, o?lak, s???r)

 

A?aç: Maun, kay?n, kestane

 

Zil Adedi: 20

 

Zil Özelli?i: Pirinç

 

Renk Çe?itleri: Vi?ne, ceviz, maun

 

Özel ta??ma çantas?yla birlikte sunulmaktad?r.